Sertificēšanas centrs

Sertificēšanas centrs: 
  Vadītājs Ervīns Timofejevs
  Biroja administratore un lietvede Sandra Blumberga

Adrese: Torņa iela 15, Rīga LV 1050

Tālruņi:  tel. 67221923, grāmatvedei 67609492 (Ingrīda Jansone)
Fakss: 67223902
E-pasta adreses: lietvedis@las-sc.lv ; vaditajs@las-sc.lv

Darba laiks
Pirmdienās un ceturtdienās no 10:00-19:00

Akreditācijas apliecība:

       * akreditacijas_aplieciba.pdf

Lejupielādēt dokumentus:

       * Arhitektu sertificēšanas kārtība 
       * Pielikums pie NL05
       * nolikums "Sūdzību un apelāciju izskatīšanas kārtība"
       * Pieteikums.doc
       * prakses_gramata_1.lapa.xls
       * prakses_gramata_2.lapa.xls
       * V07 tehniskā projekta pārbaudes protokols 

Sertificētajiem arhitektiem

plašāk >>

Arhitektu prakses sertifikāta iegūšanas un uzturēšanas procedūra

plašāk >>
Gada grāmata 2009 Gada grāmata 2008